cn_alpha

一切皆有可能

及时雨:

桃李溪边驻画轮

鹧鸪声里倒清尊

夕阳虽好近黄昏

香在衣裳妆在臂

水连芳草月连云

几时归去不销魂。


——苏轼

12种颜色:

🍁   静坐常思己过,闲谈莫论人非,能受苦乃为志士,肯吃亏不是痴人,敬君子方显有德,怕小人不算无能,退一步天高地阔,让三分心平气和,欲进步需思退步,若著手先虑放手,如得意不宜重往,凡做事应有余步。持黄金为珍贵,知安乐方值千金,事临头三思为妙,怒上心忍让最高。切勿贪意外之财,知足者人心常乐。若能以此去处事,一生安乐任逍遥。

12种颜色:

🍁 好的围棋要慢慢地下,好的生活历程要细细品味,不要着急把棋盘下满,也不要勿忙的走人生之路。

                            ——林清玄《好的围棋要慢慢下》

芹画小画:

人生的脚步常常走得太匆忙,转眼间,春夏已逝,秋已深。

不如停下来,笑看风云;沉下来,平静如海;定下来,静观自在;坐下来,静赏花开。

刘白:

《彩虹天堂·Rainbow Heaven》


那一天骑车80km,来到这座彩虹小镇,隔着湖远望,小雨淅沥地下着,雨过天晴后,在我身后架起了一道彩虹。